vop

Všeobecné obchodní podmínky Studia Let´s Fly Studio

 

Provozovatel:

Lenka Hreusová

IČO 03475158

Majerského 2048/3

149 00  Praha

 

Provozovny:

Let´s Fly Studio

adresa:  Vltavská 277/28

105 00  Praha

adresa:  Loretánska 179/13

118 00 Praha

 

Kontakt: Lenka Hreusová

Tel.: +420 603 738 048

Email:Info@letsflystudio.cz

 

Klient: účastnice/účastník lekce, kurzu či workshopu, nebo ten, kdo si pronajal tréninkovou místnost nebo malý sál

 

 1. Registrace a přihlašování na kurzy a lekce:
 2. Pro přihlášení na lekce nebo kurz je nutná registrace v našem rezervačním systému na letsflystudio.isportsystem.cz, kde se zadávají povinné údaje: Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefon a datum narození. Je možné se přihlásit také přes Facebookový profil, případně přes Gmail účet.
 3. Odesláním rezervace na lekci nebo kurz si svou účast závazně objednáváte. Odhlášení se ze začínajícího kurzu je třeba uskutečnit nejméně 3 dny před začátkem kurzu. Výjimkou je neočekáváný nepříznivý zdravotní stav doložený potvrzením lékaře.
 4. Rezervace na jednotlivé lekce je možné udělat max. 10 hodin předem.  Méně než 10 hodin před začátkem lekce je možné vytvořit rezervaci telefonicky, případně napsat na e-mail: info@letsflystudio.cz.
 5. Rezervace lekce nebo kurzu musí být předem uhrazena, jinak má lektor právo vykázat z prostoru osoby bez řádně zaplaceného kurzu či lekce.
 6. V případě, že vypsaný kurz nebo lekce nebude naplněna minimálním počtem 3 osob, studio Let´s Fly Studio si vyhrazuje právo lekci zrušit, případně kurz posunout na další termín. Zaplacené finanční prostředky Vám na Vaše požádání bude vráceno, případně je budete moci využít na jinou lekci nebo kurz.

 

 

 1. Platební metody

Platit je možné hotově ve studiu, nebo Sodexo passem, Edenred passem, kartou Benefit plus, kartou Sodexo, Multisport kartou, kartou Active pass, permanentkou nebo bezhotovostně převodem na účet, který je uveden v potvrzujícím rezervačním e-mailu.

 

 • Hotovost – veškeré platby podle ceníků
 • Bezhotovostní převod – veškeré platby podle ceníků
 • Sodexo pass a Edenred pass – veškeré platby podle ceníků
 • Karta Benefit plus – veškeré platby podle ceníků
 • Karta Sodexo – veškeré platby podle ceníků
 • Karta MULTISPORT – kartou Multisport lze uhradit pouze jednorázovou lekci, která je označená jako *MULTISPORT*, na ostatní lekce se takto karta nevztahuje. Dále kartou Multisport lze zaplatit TRÉNINKOVOU MÍSTNOST na 1 hodinu a malý sál na 1 hodinu.
 • Karta ACTIVE PASS – kartou Active Pass lze platit všechny hodiny v rozvrhu. U hodin AERIAL HOOP, POLE DANCE je stanoven doplatek.

 

 • Platební podmínky
 1. Kurzy

Rozhodne-li se klient navštěvovat kurz, je povinen uhradit danou cenu kurzu buď formou zálohy ve výši 1.000 Kč, která je nevratná (výjimkou je neočekávaný příznivý zdravotní stav), a následným doplatkem kurzu, nebo platbou celého kurzu před jeho začátkem. Na jednotlivé lekce kurzu může klient využít také svoji předplacenou permanentku, jednorázovou platbu za lekci (platba hotově, bezhotovostně – bankovní účet, Sodexo pass, Edenred pass)

 1. Jednorázové lekce

Rozhodne-li se klient navštěvovat jednorázové lekce POLE DANCE, STRETCHING, tréninkovou místnost nebo malý sál, může zaplatit hotově, bezhotovostně, Sodexo passem, Edenred passem, kartou Benefit plus, Multisport kartou, kartou Active pass, permanentkou. Na úhradu jednorázoví lekcí Aerial hoop není možné uplatnit Multisport kartu, ostatními benefity lze hodinu uhradit. U karty Active pass je určen doplatek.

 1. Pronájem sálu

Rozhodne-li se klient pronajmout si sál, může zaplatit hotově, bezhotovostně, kartami Sodexo či Benefit plus, Sodexo passem, Edenred passem, Active passem.

 

 

 1. Storno poplatky
 2. Kurz

Stornovat kurz je možné maximálně 2 dny před započetím kurzu. Při stornování kurzu v kratší době než 2 dny před jeho zahájením si účtuje provozovatel storno poplatek ve výši 50% kurzovného.

Provozovatel si vyhrazuje právo na následné změny v kurzech, a to výměnu lektora v průběhu kurzů, zrušení lekce při nečekávaných situacích apod. V případě změn budou klienti informováni e-mailem nebo telefonicky. Pokud se lekce zruší, poskytne se klientům náhradní termín, o kterém budu předem informováni.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit počet klientů v kurzu.

Zrušením kurzu provozovatelem vzniká klientovi nárok na vrácení neodučené části uhrazeného kurzovného formou permanentky na jiné hodiny, vrácení peněz hotově nebo na učet klienta, a to do 30 pracovních dnů. Vše po dohodě mezi provozovatelem a klientem.

V případě, že klient není schopen ze závažných zdravotních důvodů (neočekávaný nepříznivý zdravotní stav) kurz dokončit, má nárok na:

 • Přesun platby za neabsolvované hodiny do dalšího období;
 • Přesun neabsolvovaných hodin na permanentku;
 • Převedení zakoupeného kurzu na jinou osobu na základě plné moci.

Pokud klient požaduje přesunutí platby za neabsolvované hodiny kurzu do dalšího období nebo převedení kurzu na jinou osobu na základě plné moci, musí o přesun platby nebo převedení zakoupeného kurzu na jinou osobu požádat písemně (elektronicky na adrese info@letsflystudio.cz). K žádosti o přesun platby nebo převedení zakoupeného kurzu na jinou osobu je nutno přiložit fotokopii lékařského potvrzení (v případě převedení kurzu na jinou osobu také kopii plné moci). Žádost bude posouzena provozovatelem a následně bude klient obeznámen e-mailem.

Vrácení celkové platby po započetí kurzu není možné mimo výše uvedených výjimečných případů posuzovaných individuálně nebo zrušením kurzu ze strany provozovatele.

 1. Permanentky

Navrácení částky ze zakoupené permanentky není možné. Klient může požádat o prodloužení termínu ukončení platnosti permanentky, případně její převedení na jinou osobu na základě plné moci. O prodloužení, případně přesun na jinou osobu musí klient požádat písemně (elektronicky na adrese info@letsflystudio.cz). Žádost bude posouzena poskytovatelem a následně bude klient obeznámen e-mailem.

 1. Jednorázové lekce

Stornovat lekci může klient max. 24 hodin předem, jinak si provozovatel účtuje 100 % z částky lekce, výjimkou je neočekávaný nepříznivý zdravotní stav klienta. Při zrušení rezervace několik hodin před začátkem lekce z jiných, než zdravotních problémů (neočekávaný nepříznivý zdravotní stav), bude provozovatel také uplatňovat 100 % storno poplatek.

 1. Jednorázové lekce – platba Multisport kartou, Active pass

Přihlášení se na hodiny přes kartu Multisport, Active pass je vždy závazné. Pokud karta není platná, klient musí hodinu uhradit hotově, případně se cena za hodinu strhne z kreditové permanentky Multisport, Active pass. Pokud se klient hodiny neúčastní, neomluví se z hodiny a ani jiným způsobem neinformuje provozovatele, provozovatel má právo po klientovi žádat 100% storno poplatek z ceny jednorázové lekce. Výjimkou je vždy neočekávaný zhoršený zdravotní stav klienta.

 1. Pronájem sálu

Pronájem sálu je závazný. Stornovat svoji rezervaci může klient 2 dny předem.  Pokud se klient nedostaví, neomluví se v kratší době než 2 dny před zahájením pronájmu sálu, provozovatel si účtuje 100% storno poplatek. Výjimkou je neočekávaný nepříznivý zdravotný stav klienta, který je podložený lékařským potvrzením.

 

 

 1. Speciální ustanovení týkající se workshopů
  1. Pro rezervaci, přihlašování a platbu workshopů platí ustanovení uvedená výše, nestanoví-li tato část jinak.
  2. Rezervované místo na workshopu je platné až po jeho uhrazení celkové částky. Celková částka je splatná do 3 dnů od přijetí objednávky. V případě, že částka nebude splacena v danem termínu, účast na workshopu nebude garantována. Přednost v takovém případě budou mít rezervace, které byly po dni výše uvedené splatnosti plně uhrazeny.
  3. V případě zrušení účasti na workshopu ve lhůtě kratší než 5 dnů před termínem konání celá cena workshopu propadá ve prospěch provozovatele. Výjimkou je neočekávaný nepříznivý zdravotní stav, který je podložený lékařským potvrzením. V případě storna více než 5 dnů před workshopem vzniká klientovi nárok na vrácení celé uhrazené částky. Závaznou rezervaci lze postoupit jinému klientovi workshopu.

 

 1. Zameškané taneční hodiny – náhrady

V rámci 1 kurzu (12 vyučovacích hodin) je možnost 3 náhradních termínů ana 1 kurz Aerial hoop (10 vyučovacích hodin) je možnost 2 náhradních termínů, pokud není dohodnuto jinak. Náhradní termín lze nahradit:

 • v jiném z probíhajícím kurzů, je-li v něm místo;
 • na tréninkové hodině (bez lektora);
 • v malém tréninkovém sálu.

Náhradu kurzu lze využít do 7 dnů po skončení kurzu.

 • Svátky a dny pracovního klidu

Ve dnech státního svátku a ve dnech pracovního klidu se kurzy nekonají a posouvají se o další týden. Lze si dohodnout výjimku na open hodiny s lektorem.

 • Platnost zakoupeného kreditu, permanentky

Klient má možnost zakoupit permanentku ve formě počtu vstupů nebo dobití kreditu.

Permanentka:  Pole dance 10 vstupů, Aerial hoop 10 vstupů, Stretching-Fitness workout-Exotic pole dance 10 vstupů

 • platnost 120 dnů od jejich zakoupení. Vstupy po uplynutí lhůty propadají, pokud se nedohodne jinak.

Permanentka: Kredit

 • platnost 12 měsíců od prvního použití. Po vypršení platnosti kredit propadá. Hodnota kreditu se dá obnovit po opakovaném dobití.

 

 1. Slevy
Studentská sleva po předložení dokladu o studiu  – pouze na celý kurz 10%
Sleva při zakoupení druhého kurzu 10%
Sleva při zakoupení třetího a více kurzů 15%


Sleva pro majitele Multisport karty  na celý kurz         20%

Slevy se nesčítají

 

 

 1. Stížnosti a dotazy

Klient může své stížnosti a podněty nahlásit provozovatelovi e-mailem na adresu info@letsflystudio.cz. Po vyhodnocení stížnosti/podnětu provozovatel seznámí klienta s možným řešením problému v nejlepším zájmu pro klienta.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby provozovatele, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Klient, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, svou rezervací, zaplacením a účastí na lekci akceptuje zpracování všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníka tanečně sportovního studia – provozovny Let´s Fly Studio.

 

 

 • Bezpečnostní pokyny

Klient je povinen vždy poslouchat pokyny lektora. Lektor ani provozovatel není odpovědný za úrazy klienta způsobené neuposlechnutím pokynů lektora. Klient se účastní jednotlivých lekcí, kurzů a workshopů na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom své fyzické zdatnosti. Klient si je vědom zvýšeného rizika výskytu úrazu. Rovněž si uvědomuje své zdravotní a fyzické dovednosti. V případě zdravotní indispozice je povinný konzultovat se svým lékařem, zda se sportovních kurzů může účastnit.  Zároveň bere na vědomí a zavazuje se dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny.

 • Bezpečnostní pokyny
 • Před začátkem lekce:
 • Pokud má klient jakýkoliv zdravotní problém, je povinen jej nahlásit předem lektorovi;
 • Klient je zodpovědný za to, že není infekční;
 • Je zákaz účastnit se lekce po požitíalkoholického nápoje či jiné omamné nebo psychotropní látky;
 • Klient je povinen sundat vešekrou bižuterii – řetízky, náramky, piercingy, prstýnky apod.;
 • Klient se nezavěšuje na tyče, kruhy a jiné pracovní pomůcky bez vědomí lektora;
 • Klient neprovádí cviky na pole dance, aerial hoop bez vědomí lektora;
 • Klient nemanipuluje s elektronikou umístněnou v sále bez vědomí lektora;
 • Klient nemanipuluje s pracovními pomůckami bez vědomí lektora.
 • Během lekce je klient:
 • Povinen zkontrolovat si stav svého náčiní;
 • Povinen dodržovat cvičební pokyny a úkoly, které předcvičuje lektor;
 • Povinen v případě jakékoliv zdravotní nevolnosti v průběhu tréninku informovat o tomto lektora;
 • Povinen používat ochranné pomůcky – matrace kolem tyče, matrace pod kruhem;
 • V průběhu tréninku povinen při zkoušení nových prvků a cviků, které obsahují formaci s visem hlavou dolů, vyčkat na asistenci lektora, pokud lektor nestanoví jinak;
 • Povinen dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti pro sebe a své okolí.
 • Po skončení lekce klient:
 • Nezůstává v místě cvičení (ani v průběhu pauzy);
 • Nezkouší (ani mezi jednotlivými lekcemi) cvičební prvky bez vědomí lektora;
 • Zkontroluje a uklidí prostor, ve kterém se pohyboval;
 • Uklidí cvičební pomůcky na místo k tomu určené. V případě zjištění závady u cvičebního náčiní informuje neprodleně lektora.

Klient se dále zavazuje respektovat veškeré pokyny nejen lektora, ale i lektorem určených osob, pověřených k organizaci sportovního studia a jednotlivých lekcí. Provozovatel ani lektor neodpovídá za újmu na zdraví (úraz) klienta v důsledku neuposlechnutí pokynů lektora či jiné pověřené osoby nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů (viz výše).

 

 • Další bezpečnostní pokyny

 

 • Klient ručí za své věci vnesené do prostor sportovního studia, které odkládá do skřínek, případně si je bere s sebou do sálu.
 • Klient bere na vědomí, že provozovatel Let´s Fly Studio nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo jiné znehodnocení věcí klienta.
 • Klient je povinen se zodpovědně chovat k majetku studia. Pokud klient trvale poškodí majetek studia, provozovatel může a bude uplatňovat nárok na náhradu škody z poškozeného majetku.
 • Pokud je účastník mladší 18 let, pak je povinen pro účast na lekci mít s sebou potvrzený Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého na kurzu/lekci. Souhlas musí přinést nejpozději před začátkem lekce (první lekce kurzu).

 

 

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 10.2.2020

 

Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky kdykoli aktualizovat či změnit. Nové znění bude účinné ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách Let´s Fly Studia (letsflystudio.cz) Účastí na lekcích, kurzech a workshopech je klient srozuměn a akceptuje  tyto Smluvní podmínky, jejichž aktuální verze je vždy na výše uvedených internetových stránkách.